Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
počítadlo.abz.cz  
 

PÁŤÁCI

AKCE PÁŤÁKŮ

Milé děti,

připravili jsme pro vás kartičky-hry na procvičení učiva. Popros rodiče, ať Ti pomohou doinstalovat pluginy potřebné k jejich otevření, najdete je na stránce http://imagine.input.sk/cz/ . Pokud se vyskytnou problémy, informuj se ve škole.

Planety

Osobnosti

Krajská města

Geometrie

Dělení se zbytkem

Obvody

Převody jednotek

Výpočty

Zaokrouhlování

ČaS - opakování

Pravopis

 

Anglický jazyk

opakuj si a procvičuj - projekt Aktivní škola
Školní předměty
Hodiny
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Sums
Otázky

Tématický plán

ZÁŘÍ:            - Opakování učiva ze 4. ročníku

                        - Unit 1: Getting started

                        - Čísla 0 – 100, What´s your telephone number?

                        - Some useful words – pojmenování zákl. předmětů a osob kolem nás

                        - Přídavná jména – opakování barev

                        - Otázka What´s this? , odpověď It´s a/an…

ŘÍJEN:          - Unit 1 – pokrač.

                        - In the classroom – pokyny ve třídě

                        - Spelling and the alphabet – opak. abecedy, hláskování slov

                        - Whose is this ? – přivlastňovací pád

                        - Předložky in, on, under

                        - Pravidelné i nepravidelné tvary množného čísla podst. jmen

                        - Head and shoulders – píseň

LISTOPAD:  - Unit 2 Communication

                        - Talking – sloveso to be – he‘s, she‘s

                        - Otázky Is he … ? / Is she … ?

                        - The postcard – psaní pohlednice

                        - Sloveso to be – všechny osoby, dlouhé i krátké tvary

PROSINEC: - The Radio – požádání o píseň k narozeninám

                        - Zájmena přivlastňovací – my, your, her, his …

                        - Sloveso to be v otázce

                        - Is this the end for Birdman ? – kreslený příběh

                        - Sloveso to be v záporu

                        - Christmas time  - Christmas carol, We wish you a merry Christmas

LEDEN:        - Revision 1

- Unit 3 – My world

                        - My favourite pop-group

                        - This/these + tvary množného čísla: oranges, badges / men, women, children,

   mice

- A letter to a penfriend

- Sloveso to have – dlouhé i krátké tvary

ÚNOR:          - Tvoření otázky: Have you got … ? Has he got … ?

- The animal picture – kreslený příběh, Animals

                        - Zápor: haven’t, hasn’t got

                        - My school

BŘEZEN:      - My timetable – předměty ve škole, dny v týdnu

                        - Project: My own school timetable

                        - My favourite day – píseň

DUBEN:        - Unit 4  - Time

                        - What’s the time, please ? – vyjadřování času

                        - Předložky: on, at – on Monday, at free

- Monday to Friday – Andrew´s day

- Grammar: Přítomný čas prostý – oznamovací způsob

KVĚTEN:     - Přítomný čas prostý v otázce: Do you…?

- Free time – přítomný čas prostý ve 3. os. jedn. čísla: he plays, he likes

                        - Otázka: Does he play … ?

                        - Millie and the time machine

                        - Zápor: don´t, doesn´t, A game: I don´t like…

ČERVEN:     - Musical instruments, sports, activities

                        - Song: Free time

- Revision 2

                        - Závěrečné opakování

 

 

 

 

 

 


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.