Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
počítadlo.abz.cz  

Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání žáků ZŠ prostřednictvím inovativních forem výuky, zapojením moderních vyučovacích metod a prostředků do výuky. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci ZŠ a zvyšování jejich odborných znalostí a kompetencí. Při naplnění cílů projektu hraje významnou roli zapojení moderních informačních technologií.

Klíčové aktivity:

 

Finální rok projektu EU na ZŠ Malá Strana

      V prvním kvartálu tohoto roku se již téměř podařilo naplnit počet nově vytvořených inovativních programů, do jejichž tvorby se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Jejich motivací k tvorbě bylo určitě nezbytné a pro projekt vybudované zázemí obsahující do výuky plně nasazenou novou multimediální učebnu a vybavená odborná pracoviště. Většina pedagogů při výuce plně využívá výstupy projektu zahrnující vybavení včetně nově vytvořených programů, což má bezpochyby velmi pozitivní vliv na úroveň dosahovaného vzdělání na ZŠ Malá Strana. Naše škola se snaží neustále vybavení doplňovat a modernizovat dle potřeb výuky, aby držela krok s rychlým vývojem techniky. Celého technického i programového portfolia je využíváno nejen prvním a druhým stupněm, ale i vyučujícími tříd speciálních, kteří je pravidelně zařazují do výuky. Hotové výukové materiály jsou též dány k ověření a použití pedagogům gymnázia a na webové stránky školy.

Mgr. Miroslav Vašica, Mgr. Marcela Kubátová

                                                                                                    manažeři projektu

černý kodad škola 077.JPG

 

Druhý školní rok s projektem EU na ZŠ Malá Strana

     Základní škola Týn nad Vltavu, Malá Strana úspěšně pokračuje již druhý školní rok v pnění cílů projektu Nové modulové výukové a inovativní programy – zvýšení kvality ve vzdělávání, na který získala prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje finanční podporu ve výši 4 204 360,75 Kč.

     Od počátku nového školního roku 2010/11 je opět plně nasazena do výuky nová multimediální učebna a odborné pracoviště. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou proškoleni k používání nové techniky a tvorbě nových výukových programů, což má velmi pozitivní dopad na výsledky jejich práce a tím i zvýšení kvality vzdělávání jejich žáků. Jen neustálé používání nově získaných vědomostí a dovedností z oblasti ICT vede k jejich dalšímu rozvoji a násobení. Nyní již nové techniky využívají hojně i třídy prvního stupně a třídy speciální. Typickým příkladem je výuka angličtiny vedená přímo v nové multimediální učebně při využití celého jejího technického portfolia.

Zásluhou vysoké a neustále rostoucí počítačové gramotnosti našich žáků i široké veřejnosti jsme získali v letošním kole Nadace ČEZ o Oranžovou učebnu cca 11 000 hlasů a umístili se mezi třemi nejlepšími školami v republice při přepočtu poměru hlasů na žáka školy. Odměnou nám byl notebook darovaný a slavnostně předaný zástupci ČEZ. Tímto chceme všem, kteří nás podpořili, srdečně poděkovat za jejich hlasy a slibujeme, že ani v příštím kole se nevzdáme a budeme nadále usilovat o získání „Oranžové učebny.“

manažeři projektu

Obrázek ttřídy


Rok s projektem EU na ZŠ Malá Strana

     Základní škola Malá Strana již přes více než rok úspěšně pokračuje v plnění cílů projektu „Nové modulové výukové a inovativní programy – zvýšení kvality ve vzdělávání“. Od září tohoto školního roku je plně nasazena do výuky nová multimediální učebna a vybavení odborných pracovišť. Současně jsou již všichni pedagogičtí pracovníci školy proškoleni k používání nové techniky a tvorbě nových výukových programů, které již mnoho z nich vytváří a používá při výuce. Pro žáky je nesporně obrovským přínosem možnost využít ke spolupráci s učitelem i novou sekci školních internetových stránek "ZŠ MS online", kde jsou zveřejňovány úkoly k procvičení učiva a studijní materiály. Devizou pro Základní školu Malá Strana je zase bezpochyby to, že zpracování, následná administrace, vedení a plnění cílů nesnadného projektu, přineslo nejenom navýšení prestiže školy, ale i předem plánovaný a cílený výsledek, který naplňuje samotný název projektu: Zvýšení kvality ve vzdělávání.

     Základní škola Malá Strana by také touto cestou ráda poděkovala všem, kteří podpořili svým hlasem její nový projekt Mobilní učebna odeslaný skupině ČEZ a dopomohli mu tím k získaným cca 4300 hlasům.

Mgr. Miroslav Vašica, Mgr. Marcela Kubátová

manažeři projektu

Seznam školení pro pedagogické pracovníky školy v rámci projektu:

  1. Seznámení s učebnou, provozním řádem učebny, technickým a programovým vybavením učebny.
  2. Win Vista Bussiness
  3. MS Word 07
  4. MS Excel 07
  5. MS PowerPoint 07
  6. Počítačová grafika, práce s digitálním fotoaparátem, Zoner Photostudio 11
  7. Kurz práce s digitálním fotoaparátem a kamerou, Zoner Photostudio 11
  8. Kurz práce se scannerem a vizualizérem>
  9. Kurz práce s interaktivní tabulí
  10. Tvorba programů pro jednotlivé předměty

 

Výběrové řízení:

Výzva pro podání nabídek 8.4.2009 ukončeno 20.4.2009, zrušeno 4.5.2009 z důvodu dopadu účinnosti Směrnice zřizovatele Města Týna nad Vltavou ze dne 28.8.2007

Výzva pro podání nabídek 6.5.2009

Výsledek výzvy


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.