Badatelské pracoviště pro přírodní vědy

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003892

od 8. 12. 2017 do 28. 9. 2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je vybudování moderního badatelského pracoviště pro přírodní vědy za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Dále je součástí projektu zajištění požadované konektivity školy, bezbariérovosti a osázení venkovních prostor zelení.

 

Výběrové řízení:

1/ Stavební úprava badatelny s vybavením, konektivita
            zadávací dokumentace: výzva
                                                příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavební části
                                                příloha č. 2 - Specifikace vybavení badatelny nábytkem a stínící technikou
                                                příloha č. 3 - Specifikace IT techniky
                                                příloha č. 4 - Specifikace IT techniky - software
                                                příloha č. 5 - Specifikace konektivity
                                                příloha č. 6 - Standard konektivity
                                                příloha č. 7 - Specifikace konektivita - software
                                                příloha č. 8 - Krycí list
                                                příloha č. 9 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

oznámení o zrušení - část č.3
oznámení o vyloučení
oznámení o výběru

                    výzva2 - část č.3
             příloha č. 3 - Specifikace IT techniky

                   příloha č. 8 - Krycí list
                   příloha č. 9 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

oznámení o výběru

 

2/ Stavební úpravy bezbariérovost a servrovna
             
výzva
                   příloha č.1 - Bezbariérové WC
                   příloha č.2 - Servrovna
                   příloha č.3 - Schodišťová plošina
                   příloha č.4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
                   příloha č.5 - Dokumentace pro stavební povolení - servrovna
                   příloha č.6 - Současný situační plánek WC

oznámení o výběru

 

3/ Vybavení přírodopisné a fyzikální
            výzva

                       příloha č.1 - Pomůcky fyzika
                 příloha č. 2 - Stavebnice
                 příloha č. 3 - Pomůcky přírodopis
                 příloha č. 4 - Ptačí budka
                 příloha č. 5 - Specifikace ptačí budka
                 příloha č. 6 - Krycí list nabídky
                 příloha č. 7 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

oznámení o výběru