Domů 

   Nový šk. rok 17/18

    Zabezpečte skla!
    Memoriál V. Poroda
    O pohár starosty
    Letní soustředění-cyklo

     Hledáme asistenta
    Informace-stravování
    Olympiáda AJ 4, 5
    Na půl cesty
    Jen si děti všimněte
    MDD
    Atletika-Vltavotýnsko
    Branná soutěž-kraj
     Pověřenec - GDPR

    Terezín
    Atletika - kraj
    Svátek slov 1.stup.
     Klubíčko předškoláků
    Branná soutěž
    Umíme pomáhat?
    Sběr papíru
    Olympiáda v AJ

    Zayferus - dravci
    Ejhle člověk
    Den Země
    O pohár MP

    Matematické soutěže
    Výtvarná dílna
    Dopravní soutěž MC
    Výtvarná soutěž
    Čtenářský maraton
    Ptaci online

    
Náhradní zápis
    
Zápis - rozhodnutí
    
Svátek slov
     Bruslení
    
Maškarní disco
    
Dějepis prožitkem
    Hory
    Kraj _florbal
    Biologická olympiáda
    Vánoční vyrábění2
    Vánoční besídka
    
Vánoční vyrábění
    
PF2018 - 2.B
    ZOO Hluboká
    Planetárium
    
Vánoční dárky
    Poslední plavání
     Olympiáda ČJ
    
Společné setkání
    
Vánoční soutěžení
    
Česko zpívá koledy
    
Dějepisná olympiáda
    
Adventní pečení
    
Třídíme odpad
    
Mikuláš
    DDB končí

    Advent
    Chemická show
    Recyklohraní
    Asistent pedagoga
    O pohár starosty

   
Přírodovědný klokan
   
Halloweenské disco
   
Ředitelské volno
   
Putování za vodou
   
Školská rada-volby
   
Přespolní běh
   
Olympiáda s družinou
   
Atletika-čtyřboj
   
Noví kamarádi
    Kompostobraní
   
Do bruslí

   
Konzultace p.psychložky
    Nová myčka
   
Uvítání prvňáčků
    Ekologická brána
    Informace ŠD
    Zahájení
  

   Loňský rok
   
Zásmuky
   Semenec
   Sport ve školním roce
   Školní pomůcky
   Memoriál V. Poroda
   Krkonoše
   Pohár starosty
   Pohár rozhlasu-kraj
   Jaro ožívá 2017
   Třídy-foto
   Debata s novinářem
   Jen si děti všimněte
   Bajdarky 17
   Labyrinty
   Den dětí 7.A
   Titul ŠUR
   Svátek slov-oblastní kolo
   Sběr papíru
   Mladý sportovec
   Pohár rozhlasu
   CocaCola cup
   Minikopaná
   Výstava - Tábor
   Fotbálek
   Dravci
   Čarodějnice - družina
   Vodňany
   Bruslařský kurz
   Severská mytologie
   Karkulka-družina

   Den Země
   Natura servis
   Rybářská olympiáda
   Velikonoce-projekt

   Náhradní zápis
  
Zápis - rozhodnutí
   Svátek slov
   Cestujeme do Anglie

    Recyklohraní
    Módní přehlídka

   Z činnosti ČK
   Matematický klokan
   Maškarní rej
   Tvůrčí psaní
   Družina o prázdninách
   Kalendářní rok
   Čtenářský maraton
   Beseda s pamětnicí
   Škola má talent
   Družina v 1. pololetí
   Kočičí zahrada II
   Hory 2017
   Pythagoriáda
   MŠ U Lípy u nás
   Olympiáda AJ
   Nevidomí mezi námi
   MŠ Dewetterova u nás
   Družina má talent
   Vaříme s kuchařem
   Mladý sportovec
   Mezi mosty
   Družina-volná místa
   Prvňáčci v knihovně
   Přikrmování ptáčků
   Kraj-florbal
   Sbíráme mobily
   V keramice 2

   Olympiáda M
   Olympiáda ČJ
   Vánoce v družině
   Kurz pro rodiče
   Zpíváme koledy
   Kočičí zahrada
   Biologická olympiáda
   Konec bruslení
   Vánoční soutěžení
   Malý občasníček
   Česko zpívá koledy
   MŠ Hlinky na výstavě
   U třeťáčků
   V keramickém kroužku
   Mikuláš ve škole
   Úspěch výstavy
   Florbal - okres
   Pohár starosty
   Mistrovství republiky
   Skřítkové u nás
   Vánoční Cinestar
   Les v zimě
   Ukázkové hodiny
   Páťáci vyráběli věnce
   Žabičky u nás
   Čtenářský klub
   Naše písnička
   Halloween ve škole

    Ředitelské volno
   Poznáváme přírodu
   Vernisáž
   Bruslení prvňáčků
   Den stromu
   Páťáci v pravěku
   Přespolní běh
   Coca cola - chlapci
   Přírodovědný klokan

   Výsadba - Semenec
   Co nového u druháčků?
   Prvňáčci v akci
   Příroda jižní Afriky
   Hlasování ukončeno
   Beseda se spisovatelkou
   Ohlédnutí se za létem
   Literární tvoření 7.B
   Recyklohraní
   Bruslení
   Zahájení